Potilas- ja asiakasrekisteriote

Rekisterin ylläpitäjä

Tmi Rocksari / Rocksari hierontapalvelut

Rovakatu 38 as 19

96200 Rovaniemi

tmirocksari(at)gmail.com


Yhteyshenkilö

Sari Kallio


Rekisterin nimi

Rocksarin yhdistetty asiakas- ja potilasrekisteri


Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakas- ja potilasrekisteriä ylläpidetään asiakkaan hoidon suunnittelun, seurannan ja laadun varmistamiseksi.

Potilasrekisteri on Koulutetun Hierojan lainmukainen velvoite ja sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:

  • Laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä

  • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

  • Terveydenhuoltolaki

  • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista

  • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Potilasrekisteriin liitetään Rocksari hierontapalvelun ajanvarauksesta asiakkaan itse ilmoittamia terveystietoja.


Rekisterin tietosisältö

Potilasrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: Nimi, syntymäaika, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköposti, harrastukset, työ, terveydentila, sairaudet, vammat, säännölliset lääkitykset, käyntitiedot ja potilaan hoidon kannalta välttämättömät tiedot.


Tietolähteet

Tietolähteinä ovat asiakkaiden itsensä antamat tiedot.


Tietojen luovutus

Potilasrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Jos asiakkaasta ei ole kirjattuna potilastietoja, säilytetään tietoja kirjaamisen jälkeen 12 vuotta. Potilastietoja säilytetään 12 vuotta kirjattavan kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä jos kuolemasta ei ole tietoa.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille ja muille, joilla on läkisääteinen oikeus saada tietoja potilasrekisteristä. Lisäksi potilaan (tai hänen laillisen edustajansa) luvalla voidaan tietoja luovuttaa myös muualle esim. potilaan hoitavalle lääkärille.

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja potilasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Potilas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä. Tarkistuspyynnön voi jättää kirjallisesti Rovakatu 38 as 19 postilaatikkoon tai sähköpostitse tmirocksari(at)gmail.com.

Tietoja ei tallenneta eikä luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Rekisterin suojaus

Manuaalista rekisteriä säilytetään Rocksari hierontapalveluiden toimitiloissa. Toimitilaan on pääsy ainoastaan Sari Kalliolla. Rekisterin käyttöoikeus on myös ainoastaan Sari Kalliolla.


Rekisteriseloste päivitetty 22.07.2021